Kontakt
85 730 47 87

Komornik Sądowy w Bielsku Podlaskim Patryk CapałaWitam serdecznie na stronie poświęconej mojej kancelarii. Ze strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty, właściwie przygotować się do spotkania oraz zapoznać się z prowadzonymi licytacjami. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny.
SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU

SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU

sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

WYKONYWANIE ORZECZEŃ

WYKONYWANIE ORZECZEŃ

wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.

INNE TYTUŁY WYKONAWCZE

INNE TYTUŁY WYKONAWCZE

które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Komornik Sądowy informuje,że posiada elektroniczny dostęp do:
OGNIVOModuł ten służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika.

Monitoring sprawWierzyciel ma możliwośc wglądu online do akt postępowania egzekucyjnego.

CEPiKSystem obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach.

KRSDostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.

GEODEZJADostęp do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

EPUAPPlatforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych