Kontakt
85 730 47 87

KONTAKT

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Bielsku Podlaskim
Patryk Grzegorz Capała

 

ul. Żwirki i Wigury 15
17-100 Bielsk Podlaski

 

tel. 85 730 47 87

e-mail:bielsk.podlaski1@komornik.pl

nr rachunku bankowego PKO BP S.A.
07 10201332 0000 1402 0032 2107

 

MAPA DOJAZDU: