K A N C E L A R I A
KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU PODLASKIM
R O M A N   J A K U B I U K

Adres kancelarii:
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 28

Telefon: 85 730 45 99, 662 198 661 Fax: 85 730 45 99
e-mail: kancelaria.bielsk@gmail.com

Numer konta: 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789

Godziny pracy kancelarii:
Poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00 - 15:00