P R Z E P I S Y   P R A W N E

  • USTAWA Z DNIA 22 MARCA 2018 R. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH
    Dz. U. 2018 poz. 771

  • USTAWA Z DNIA 28 LUTEGO 2018 R. O KOSZTACH KOMORNICZYCH
    Dz. U. 2018 poz. 770